thaodiengreencom's profile picture

thaodiengreencom

  • joined 06/14/21
  • active 06/14/21

About Me

Thảo Điền Green là dự án nằm bên sông Sài Gòn, trung tâm khu vực Thảo Điền, Quận 2, TP Thủ Đức. Đây được đánh giá dự án căn hộ cao cấp duy nhất còn lại được phát triển trên trục đường Nguyễn Văn Hưởng với những tiêu chuẩn cao...

Read more about this Bonanzler

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

Close modal window
New user signup information
Spinner

You may adjust your notification preferences at any time

Minimum 6 characters; at least one number and one capital letter

If you become a seller on Bonanza, this information will become part of your public profile