vesinhhason's profile picture

vesinhhason

  • joined 04/09/20
  • active 04/09/20

About Me

Hason Clean chuyên dịch vụ vệ sinh nhà ở, văn phòng công ty, nhà xưởng, công trình xây dựng bằng thiết bị công nghệ cao, hóa chất tẩy rửa không độc hại. Hason Clean còn nhận xử lý sàn bê tông như mài sàn, đánh bóng sàn bê tông nhà...

Read more about this Bonanzler

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

Close modal window
New user signup information
Spinner

You may adjust your notification preferences at any time

Minimum 6 characters; at least one number and one capital letter

If you become a seller on Bonanza, this information will become part of your public profile